Послуги


Індивідуальне консультування і психотерапія

Консультування і психотерапія дітей і підлітків

Консультування і психотерапія сімей і пар

Групова психотерапія

Консультування по Skype

Для фахівців

Психологічна допомога: сутність і завдання

Бувають моменти і періоди в житті, коли трапляються неприємності і хочеться спертися на плече друга, звернутися за підтримкою до рідних. На жаль, це не завжди можна зробити з різних причин. Як бути, куди і до кого звертатися за допомогою?
Психологічне консультування виникло у відповідь на потреби людей, які не мали клінічних порушень, однак, вимагали психологічної допомоги. У психологічному консультуванні ми стикаємося насамперед з людьми, у яких виникають труднощі в повсякденному житті. Спектр проблем справді широкий: труднощі на роботі (незадоволеність роботою, конфлікти з колегами і керівниками, можливість звільнення), невлаштованість особистого життя і нерозуміння в родині, неуспішність в школі, брак впевненості в собі і самоповаги, виснажливі коливання в прийнятті рішень, труднощі в налагодженні і підтримці міжособистісних відносин і т.д.

Більшість дослідників визначають завдання психологічного консультування в такий спосіб:
1. Сприяння змінам в поведінці для підвищення почуття задоволеності життям, незважаючи на соціальні умови, які не можна змінити.
2. Розвиток навичок подолання труднощів при зіткненні з новими життєвими обставинами і вимогами.
3. Надання підтримки в прийнятті життєво важливих рішень. Існує багато речей, яким можна навчитися під час консультування: самостійні вчинки, розподіл часу і енергії, оцінка наслідків ризику, дослідження поля цінностей, в якому відбувається прийняття рішень, дослідження властивостей своєї особистості, подолання емоційних стресів, розуміння впливу установок на прийняття рішень і т .п.
4. Поліпшення реалізації та підвищення потенціалу особистості.

Психологічне консультування як вид психологічної допомоги надається в індивідуальному і груповому форматі.

Групова психоаналітична робота - це одночасне консультування групи людей, засноване на використанні сукупності психологічних і психоаналітично орієнтованих ідей, методів аналізу, методик і технік, спрямованих на подолання клієнтом психічних травм і конфліктів, що стали причиною виникнення захворювань і досягнення відповідного терапевтичного ефекту. Цей вид психологічної допомоги здійснюється в малих групах чисельністю 8-14 учасників. В ході групової психоаналітичної роботи учасники групи мають можливість обговорювати свої проблеми в конфіденційних і безпечних умовах на прикладі відносин, які вибудовуються з іншими учасниками, побачити свої відносини в реальному житті. Перевагою групового консультування є можливість познайомитися з успішними навичками співпраці інших учасників; пізнання себе, своїх справжніх емоцій, мотивів і прагнень в групі як моделі суспільства і, звичайно ж - отримання щирої підтримки в складних ситуаціях. Недоліком можна назвати неможливість ведучого приділити багато уваги одному учаснику. Формат роботи - це зустрічі учасників групи щотижня тривалістю не менше 1-2 сесії (1,5 або 3 години).