Методи


Консультування і психотерапія можливі з використанням різних напрямків психотерапії. Я пройшла підготовку і працюю в психоаналітичному підході, маю спеціалізації в напрямках: арт-психотерапія і психоаналітична психотерапія дітей і підлітків.

Психоаналіз


Психоаналіз - психотерапевтичний метод дослідження психічних процесів людської діяльності, за допомогою якого повертаються до тями особистості витіснення минулі психічні переживання, що дає можливість інтегрувати интрапсихический досвід. В основі психоаналізу як методу використовуються насамперед вільні асоціації, які забезпечують надійність прояснення (інтерпретації) латентного значення процесів людської діяльності.

Психоаналіз містить в собі щонайменше три основних напрямки: метод лікування неврозів і прикордонних з ними станів, основи теорії про психічної діяльності людини і метод дослідження нормального і «пошкодженого (порушеного)» розвитку психіки, глибин людської душі.

Всі відгалуження психоаналізу і похідних від нього видів психотерапії грунтуються на відносинах терапевта-аналітика і пацієнта в аналітичному процесі.

Арт-психотерапія


Психотерапевтичний підхід, який використовує художні техніки і психоаналітичну теорію. Цей підхід використовується для дітей і клієнтів, яким ближче образне мислення, людям мистецтва і тим, хто хоче спробувати висловлювати свої почуття через засоби мистецтва.

Метою арт-психотерапії є перетворення несвідомого змісту психіки на свідоме, вдосконалення інтроспекції і розширення спектра емоцій, які може переживати, відчувати і витримувати клієнт, за допомогою створення художніх образів.

Терапевтичний ефект досягається застосуванням психотерапевтичних підходів в психодіагностики і опрацювання несвідомого матеріалу, вираженого клієнтом в процесі арт-психотерапії за допомогою засобів мистецтва. Створення художнього образу має спонтанну, на противагу естетичної мети. На відміну від арт-терапії, метою якої є створення художнього образу і сублімації / отреагирования, метою арт-психотерапії є опрацювання внутрипсихических конфлікту клієнта, психічної травми, моделі міжособистісних відносин і поліпшення якості життя або досягнення змін.

З огляду на це, застосування арт-психотерапії вимагає оволодіння арт-психотерапевтом знань по психоаналітичної теорії і закінчення освіти по одному з напрямків психотерапії, передбачає знання теорії, власний клієнтський досвід, практику під супервізією.

Використання арт-психотерапії розширює можливість проводити психотерапію в індивідуальному і груповому форматах з клієнтами, що мають здібності до мистецтва або яким складно вербалізувати думки або почуття через пережиту травмуючу подію або хвороби. Арт-психотерапія розширює можливості роботи з клієнтами з обмеженими можливостями.

Психоаналітична психотерапія дітей і підлітків


Особливістю цього методу є те, що для дітей використовується широко ігрова психотерапія, оскільки діти частіше використовують гру і творчість для вираження своїх почуттів і думок. Спостережень і участь в грі дозволяє зрозуміти проблеми, які виникли у дитини і підлітка.

Однією з відмінних рис дитячої психотерапії є те, що аналізується гра і творча активність замість всободних асоціацій у дорослих. Психотерапія дітей та підлітків обов'язково супроводжується консультуванням батьків. Це потрібно для розуміння батьками того, що відбувається з дитиною і в їх відносинах з дитиною.

У той же час терапія батьківських відносин може проводитися самостійно, без психотерапії дитини. Така психотерапія спрямована на поліпшення самооцінки батьків і підтримку їх батьківських функцій.